get paid to paste

הקשבה לרצון הטהור (לוהאריה)

הקשבה לרצון הטהור (לוהאריה)
אנחנו חיים בחברה מלאה ממסכי תודעה אשר פעמים רבות מפריעים לאנשים לקיים תקשורת פשוטה בינם לבין עצמם, לזהות מה הם באמת רוצים. לוהאריה 
 
 מהו הרצון האותנטי, המזוקק שנובע מבפנים? מהו הרצון הטהור? האוניברסיטה הקוסמית 
 
 מבלי להתחשב בנורמות, במה שמקובל, במה שראוי או לא ראוי... 
 
 מבלי לרצות לשרת ציפיות של אחרים מכם... 
 
 מהו הרצון שלכם? 
 
 גם אם הוא לא ״הגיוני״ ... גם אם אין לכם מושג איך הוא יבוא לכדי ביטוי... 
 
 מהי הנביעה הפנימית שעולה מתוך העצמי שלכם? 
 
 גם אם זה ממש מטלטל אתכם ונראה לא אפשרי או שעולה בכם פחד שמימוש הרצון הזה יפר את ההרמוניה הקיימת ויפגע בכם או באחרים ... https://www.atmag.co.il/ppost/האוניברסיטה-הקוסמית-איך-שומרים-על-תקו/ 
 
 כל כך הרבה אנשים התרגלו לדכא את הרצון שלהם וללכת בתלם, עד שאינם יודעים לזהות אותו או להקשיב לו. 
 
 זה מרחיק אותם מעצמם ומתוך כך מרחיק אותם מחיים של שפע, אושר, שביעות רצון, חדוות קיום וסיפוק. לוהאריה 
 
 לא פעם סיפרתי כי אם הייתי ״מאמינה״ להיגיון, לנורמות המקובלות, לתבניות של מה אפשרי, ומה לא אפשרי, והייתי משרתת את הציפיות של אחרים ממני, לא הייתי יוצאת לדרך שהולידה את כל הידע, מסלולי הלימוד, התודעה הכלים ושיטות הטיפול שהבאתי לאורך השנים. 
 
 היכולת לממש את החזון הרחב הזה היתה טמונה בהקשבה שלי לרצון המזוקק שפעם בתוכי, והיצמדות לידיעת הלב שלי שהגנה עלי מפני ספק שניסו לעורר בי או ביקורת שהפנו כלפיי. 
 
 הרצון היה הן המצפן שלי והן המנוע שלי... האוניברסיטה הקוסמית והוא סלל את המסלול למימוש המועצם של כל מה שרציתי להגשים. 
 
 לכולם מגיע לממש את עצמם באופן מורחב ומתוך עוצמה. האוניברסיטה הקוסמית 
 
 אתם יכולים לדמיין איזה חברת מופת ניצור כאן, אם כולם יממשו את עצמם באופן שלם ומלא, הקשוב לידיעת הלב, לרצון המזוקק ולעצמי האותנטי, הנקי מנורמות, דעות קדומות ומחובר להתחדשות ויצירתיות... 
 
 איזו צמיחה, הפריה הדדית ושגשוג יתקיים...🌸🌈 
 
 
 
 
 בכולם קיים הפוטנציאל למימוש הנובע מתוך הקשבה לעצמי, נאמנות לרצון המזוקק והקשבה לידיעת הלב. 
 
 בכולם קיים הפוטנציאל לחיות חיים של רווחה, שפע, חדוות קיום ומימוש מועצם. 
 
 כל שנדרש הוא להקשיב לרצון הטהור. 
 
 מה הרצון שלכם❓ 
 https://www.picuki.com/tag/לוהאריה 

Here's my website: https://podcasts.apple.com/us/podcast/מאזור-נוחות-לאזור-התפתחות/id1550751543?i=1000523942163

Pasted: Sep 20, 2022, 8:34:59 am
Views: 1