get paid to paste

Các hình thức Thanh toán sau vé Vietnam...

[tpb][tpu][tpsize=4]Các hình thức Thanh toán sau vé Vietnam Airlines[/tpsize][/tpu][/tpb]
Thanh toán sau trong vòng 12 giờ kể từ khi đặt chỗ và tối thiếu 12 giờ trước giờ khởi hành (Tuỳ theo điều kiện nào đến trước)
✈ [tpb][tpcolor=#008000]Thanh toán tại máy ATM bằng thẻ của các Ngân hàng: [/tpb][/tpcolor]
  ✔ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)
  ✔ Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB
  ✔ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
✈ [tpb][tpcolor=#008000]Thanh toán bằng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các ngân hàng:[/tpb][/tpcolor]
  ✔ Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB)
  ✔ Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB)
  ✔ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)
  ✔ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB)
  ✔ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Vietnam (Vietinbank)
✈ [tpb][tpcolor=#008000]Thanh toán bằng tiền mặt tại các chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng:[/tpb][/tpcolor]
  ✔ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)
  ✔ Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB).
✩[tpcolor=#FF0000] [tpb]Không thanh toán được[/tpb][/tpcolor] tại sân bay hay phòng vé của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, bạn có thể thanh toán bằng nhiều cách khác. Mời đọc bài [tpb]Săn vé rẻ mà không cần dùng thẻ thanh toán [/tpb]http://goo.gl/uF3mpo

Pasted: Mar 16, 2014, 9:45:18 pm
Views: 311